Giới thiệu về Trung tâm

1. Giới thiệu:Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập ngày 10/07/2015 theo quyết định số 2481/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT, trên sơ sở Khoa Giáo dục quốc phòng trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập tháng 05/1982;Địa chỉ: Phòng 119 Nhà A4Số điện thoại Phòng ĐT&QLSV: 0313.735.5542. Nhiệm vụ:- Xây dựng định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về phát triển Trung tâm GDQP trình Giám đốc Trung tâm GDQP phê duyệt;- Xây dựng kế hoạch giảng dạy hàng năm theo quy định của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Tiếp nhận sinh viên và tổ chức quản lý, giảng dạy, rèn luyện theo kế hoạch đào tạo đã thống nhất giữa các đơn vị liên kết đào tạo với Trung tâm GDQP;- Tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, cấp chứng chỉ GDQP và AN cho sinh viên theo quy định. Tiến hành các thủ tục bàn giao chặt chẽ về con người và kết quả học tập, rèn luyện cho các đơn vị liên kết khi kết thúc khoá học (đợt học);- Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự, đổi mới phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo về GDQP và AN;- Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, cán bộ quản lý; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, cán bộ được học tập nâng cao trình độ; thực hiện quy định công nhận giảng viên GDQP và AN của Trung tâm;- Tổ chức, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trung tâm GDQP; bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện của sinh viên;- Tham mưu cho lãnh đạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về công tác quốc phòng, quân sự theo quy định của cơ quan quân sự địa phương và Ban CHQS Bộ Giao thông vận tải.3. Quyền hạn:- Xây dựng chương trình chi tiết của Trung tâm GDQP trên cơ sở chương trình GDQP và AN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện; ban hành nội quy hoạt động của Trung tâm và các quy định cụ thể khác.- Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, rèn luyện và công tác; xử lý kỷ luật cá nhân, tập thể vi phạm Quy chế hoạt động của Trung tâm.2. Tổ chức:- Ban Giám đốc:+ NGND.GS.TS Lương Công Nhớ - Giám đốc;+ Đại tá Nguyễn Văn Bình – Phó Giám đốc. SĐT 0982. 521.536- Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên:+ Thượng tá Luyện Văn Thuấn – Trưởng phòng. SĐT 01228.245.367+ Trung tá Hà Hải Hoành – Phó Trưởng phòng. SĐT 0988.856.137+ Trung tá CN Trần Thị Kim Oanh – Giáo vụ. SĐT 0986.897.088- Khoa Đường lối quân sự:+ Thượng tá Lê Văn Vương – Trưởng khoa. SĐT 01203.709.967+ Trung tá Trịnh Văn Cường – Phó trưởng khoa. SĐT 0936.325.338- Khoa Kỹ thuật – Chiến thuật:+ Trung tá Nguyễn Công Quân – Trưởng khoa. SĐT 0982.707.506+ Trung tá Lê Văn Cường – Phó trưởng khoa. SĐT 0976.285.6334. Đào tạo:4.1. Chương trình học theo Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, gồm 8 tín chỉ trong đó:- Học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng, 3 tín chỉ = 45 tiết;- Học phần 2: Công tác QP- AN, 2 tín chỉ = 30 tiết;- Học phần 3: Quân sự chung, kỹ thuật, chiến thuật, 3 tín chỉ = 60 tiết (30 tiết thực hành và 30 tiết ly thuyết).4.2. Điều kiện sinh viên được dự thi hết học phần:- Thời gian tham gia học tập ≥ 80% tổng thời gian của học phần;- Bài kiểm tra định kỳ ≥ 5 điểm.4.3. Điều kiện được cấp chứng chỉ GDQP&AN:Điểm thi kết thúc các học phần ≥ 5 điểm.4.4. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN (theo Điều 4 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH)1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo (do các Trung tâm GDQP và AN được phân luồng đào tạo cấp);c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:a) Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;b) Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.5. Giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục xem xét tạm hoãn học môn học GDQP&AN cho các đối tượng quy định tại mục 4a, 4b. Hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.
Phân loại: